Yarışma Takvimi (Güncellendi)


“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “KENTSEL VE EKOLOJİK OMURGA OLARAK MELES ÇAYI ULUSAL KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” Takvimi Güncellenmiştir.

“Kentsel Ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine (Tasarım yarışmaları) dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen COVİD-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmakta olup bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan genelgeler ile ilave tedbirler alınmaktadır. Bu genelgeler doğrultusunda Kurumumuz da dahil birçok Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin ek genelgelerle ilave tedbirler alınarak çalışmalar yürütülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve ülkemizin içerisinde bulunduğu beklenmeyen hal ve mevcut koşulların, mücbir sebep olarak değerlendirilebileceği ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma takviminde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan Jüri Değerlendirme Toplantısı doğrultusunda yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Son Şartname alma tarihi 15.09.2020 - 17.00
Projenin elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati 15.09.2020 - 17.00
Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı İçin Son Gün ve Saat 17.09.2020 - 17:00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 19.09.2020
Sonuçların İlanı 25.09.2020
Kolokyum ve Ödül Töreni Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Yarışma şartnamesi ile gerekli düzenlemeler, şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.