•  logo

Yarışma Detayları

YARIŞMANIN İLANI : 17 OCAK 2020
SON SORU SORMA TARİHİ : 14 ŞUBAT 2020
SON TESLİM TARİHİ : 15 EYLÜL 2020

Önsöz: Başkan'dan

Dünyada kentler hızlı bir değişim sürecinin içinden geçiyor. Kentleşmenin tüm gezegeni sardığı bir ortamda kent içi kamusal yaşam alanları bir kez daha gündemimizin ilk sıralarına yerleşmiş durumda.

Kentlerimizin yüksek yoğunluklu düzensiz gelişimi ve arazi kullanımları, kent içi yeşilin büyük ölçüde yok olmasına ve kırsal alanla ilişkinin azalmasına sebep oldu.

İzmir’de bu eksikliği azaltmak, kentleşme sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek ve kır ile kentin birbirini besleyen binlerce yıllık döngüsünü güçlendirmek üzere, İzmir Yeşil Altyapı Stratejisini oluşturduk.
‘Kent içi koridorlar ve bağlantıları’ açısından büyük önem taşıyan Meles Çayı ekolojik koridorunu, bu stratejinin öncelikli eylem planı olarak harekete geçiriyoruz. Bu sayede, “Orman İzmir” kampanyamızdaki yeşil koridorlar hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Meles Çayı’nın her şeyden önce bir doğa mirası olduğunu unutmamalıyız. Tarihi İzmir’in hemen yanı başında akan Meles’in bugün geldiği durum, ne yazık ki Kervan Köprüsü’nün izine güçlükle rastlanılan, Kızılçullu su kemerlerinin bir zamanlar kolaylıkla izlenebildiği Kadifekale’den kopuk bir yer haline geldiği gerçeğidir. Bunu değiştirmenin yolu, İzmir’in tarihi hafızası olan Meles’in içinde saklı. Projemiz; Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su Kemerleri, Halkapınar Gölü ve pek çok İzmir değerinin gün ışığına çıkarılmasında kritik bir bağlantı işlevi görecek. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin hayata geçirilmesi için, süreci yöneten özel bir yapılanmaya gidilecek. Meles’in yeniden kent yaşamının omurgası olarak hizmet etmesi, İzmir’in yaşam kültürüne katkısının yanı sıra, kentimizi dünyaya tanıtacak ve İzmirli olmaktan bir kez daha gurur duyacağımız önemli bir başarı olacak.

Bu hedefler kapsamında ortaya koyduğumuz “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”nda; özveri ile bizlerle fikirlerini paylaşan değerli jüri üyelerimize, görüşleriyle şehrimizdeki bu doğal mirası geleceğe taşımamıza katkı sağlayacak herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Mustafa Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Yarışma Takvimi (Güncellendi)

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “KENTSEL VE EKOLOJİK OMURGA OLARAK MELES ÇAYI ULUSAL KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” Takvimi Güncellenmiştir.

“Kentsel Ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine (Tasarım yarışmaları) dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen COVİD-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmakta olup bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan genelgeler ile ilave tedbirler alınmaktadır. Bu genelgeler doğrultusunda Kurumumuz da dahil birçok Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin ek genelgelerle ilave tedbirler alınarak çalışmalar yürütülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve ülkemizin içerisinde bulunduğu beklenmeyen hal ve mevcut koşulların, mücbir sebep olarak değerlendirilebileceği ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma takviminde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan Jüri Değerlendirme Toplantısı doğrultusunda yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Son Şartname alma tarihi 15.09.2020 - 17.00
Projenin elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati 15.09.2020 - 17.00
Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı İçin Son Gün ve Saat 17.09.2020 - 17:00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 19.09.2020
Sonuçların İlanı 25.09.2020
Kolokyum ve Ödül Töreni Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Yarışma şartnamesi ile gerekli düzenlemeler, şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.