Önsöz: Başkan'dan


Dünyada kentler hızlı bir değişim sürecinin içinden geçiyor. Kentleşmenin tüm gezegeni sardığı bir ortamda kent içi kamusal yaşam alanları bir kez daha gündemimizin ilk sıralarına yerleşmiş durumda.

Kentlerimizin yüksek yoğunluklu düzensiz gelişimi ve arazi kullanımları, kent içi yeşilin büyük ölçüde yok olmasına ve kırsal alanla ilişkinin azalmasına sebep oldu.

İzmir’de bu eksikliği azaltmak, kentleşme sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek ve kır ile kentin birbirini besleyen binlerce yıllık döngüsünü güçlendirmek üzere, İzmir Yeşil Altyapı Stratejisini oluşturduk.
‘Kent içi koridorlar ve bağlantıları’ açısından büyük önem taşıyan Meles Çayı ekolojik koridorunu, bu stratejinin öncelikli eylem planı olarak harekete geçiriyoruz. Bu sayede, “Orman İzmir” kampanyamızdaki yeşil koridorlar hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Meles Çayı’nın her şeyden önce bir doğa mirası olduğunu unutmamalıyız. Tarihi İzmir’in hemen yanı başında akan Meles’in bugün geldiği durum, ne yazık ki Kervan Köprüsü’nün izine güçlükle rastlanılan, Kızılçullu su kemerlerinin bir zamanlar kolaylıkla izlenebildiği Kadifekale’den kopuk bir yer haline geldiği gerçeğidir. Bunu değiştirmenin yolu, İzmir’in tarihi hafızası olan Meles’in içinde saklı. Projemiz; Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su Kemerleri, Halkapınar Gölü ve pek çok İzmir değerinin gün ışığına çıkarılmasında kritik bir bağlantı işlevi görecek. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin hayata geçirilmesi için, süreci yöneten özel bir yapılanmaya gidilecek. Meles’in yeniden kent yaşamının omurgası olarak hizmet etmesi, İzmir’in yaşam kültürüne katkısının yanı sıra, kentimizi dünyaya tanıtacak ve İzmirli olmaktan bir kez daha gurur duyacağımız önemli bir başarı olacak.

Bu hedefler kapsamında ortaya koyduğumuz “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”nda; özveri ile bizlerle fikirlerini paylaşan değerli jüri üyelerimize, görüşleriyle şehrimizdeki bu doğal mirası geleceğe taşımamıza katkı sağlayacak herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Mustafa Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı