Geri Dön

Geri Dön

1. Yarışma Şartnamesi (Takvim Güncellendi.)

2. Şartname Ekleri

2.1. Alan Tarihçesi

2.2. Yarışma Alanına İlişkin Raporlar

2.3. Yeşil Altyapı Stratejisi

2.4. Yeşil Odaklı Uyarlama Kılavuzu

2.5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Eylem Planı

2.6. İzmir Ulaşım Ana Planı ve Ulaşım Raporları

2.7. İzmir Deniz Tasarım Stratejisi Raporu

2.8. İzmir Tarih Stratejisi Raporu

2.9. Orman İzmir

2.10. Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu (KKAİPR) Raporu

2.11. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı

Bilgi ve Belgeler

3. Yarışma Katılım Tutanağı

4. Yarışma Sınırları

5. Onaylı Planlar

6. Halihazır Haritalar

7. Mülkiyete Dair Bilgiler

8. Alan Fotoğrafları ve Havadan Video Görüntüleri

9. İZSU verileri

10. Mevcut Yeşil Alanlar

11. İklim ve Çevre Verileri

12. Demografik Veriler

13. Körfez İzleme Değerleri (http://eislem.izmir.bel.tr/korfezdegerleri.aspx)

14. Yerleşime Uygunluk Açısından Zemin Haritası

15. Yarışma Alanı ile İlişkili Proje, Bilgi ve Belgeler